KALİTE BELGELERİ

Uniarch Klinik Mühendislik, verdiği hizmetlerini en son teknolojiyi kullanarak, en hızlı şekilde iyi mesleki ve teknik uygulama ile kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Bu doğrultuda amacımız;
  • Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılamak,
  • isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak,
  • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir olmak ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak için çalışmak ve her daim gelişime, yeniliğe açık olmak,
  • Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, görüş ve önerilerini alarak süreçleri yönetmek ve şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile takım ruhunu sürekli dinamik tutmak,
  • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere gerekli şartları sağlamak, ilgili yasal şartlara uyarak çevresel etkileri, kaza risklerini en aza düşürecek önlemleri almak, tüm kaynaklarımızı verimli kullanmak ve yönetim sistemlerinin etkili olmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmek,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, örnek bir kuruluş olmak ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.